FİNİKE

 Finike’ nin Yeri, İlçemiz konum itibariyle, Güney Batı Anadolu’daki Teke yarımadasını içine alır.Eski çağlarda ve Finike’nin ilk kurulduğu zamanda bu bölge “LİKYA” olarak adlandırılırdı. 
İlk Finike, Fenikeliler tarfından V.Yüzyılda Phanikos adı ile Aykırtçay Suyunun denize döküldüğü yerde kurulmuştur.Uzun yıllar Likya’nın başkenti olan Limyra’nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmıştır.Bu özelliğiye Fenikeliler’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur.Finike adının, Fenikeliler’den dolayı verildiği de rivayetler arasındadır. 

Finike Çevresinde Yerleşim Finike M. Ö. 5. yüzyılda Arykandos ağzında PHOİNİKOS adıyla kurulmuştur. Antik dönemde önemli bir liman kenti olan Finike'nin (Phoinikos) ilk kurulduğu yer, "îskele Mahallesi'dir. Bu mahallenin içinden geçen, kanal ve debisi yüksek, ancak hızı düşük bir dere olan Acıçay'ın liman işlevi gördüğü, yük indirme ve bindirme işleminin yapıldığı yer olması nedeniyle de adı geçen yere iskele Mahallesi denildiği bilinmektedir. İsmi nedeniyle bazılarınca Fenikeliler'in kurmuş olabileceği bir kent şeklinde yorumlanmışsa da; PHOİNİKOS Grekçe "kızıl renkli at" veya "kızıl renkli davar sürüsü" anlamına gelmektedir. Yöredeki hayvan varlığı ile uyum içerisinde olan bu isim, yerleşimin bir Grek kuruluşu olduğunu işaret etmektedir. Kalıntıların ve buluntuların da bunu doğruladığı görüyoruz. Finike içindeki kalıntılardan söz edecek olursak, karşımıza ilk çıkan Hellenistik döneme tarihlenecek, alt kısmı Roma Çağı, üstü Bizans dönemine ait sur kalıntıları olmaktadır. Atatürk Parkı karşısındaki kule bu iki dönemi yansıtmaktadır. Aynı döneme denk düşen Devlet Hastanesi karşısındaki falezin kuzey kenarında birkaç kaya mezarı ile eski hapishane yakınındaki kaya mezarı Finike merkezde görülebilen kalıntıların başlıcalarıdır. Genç Bizans döneminde Finike'de fazla geniş olmayan bir yerleşimin varlığı bilinmektedir. Cumhuriyet Parkı'nda sergilenen bazı kalıntılar ve Ziraat Bankası karşısında depo olarak kullanılan büyük yapı Genç Bizans Dönemi kalıntılarım oluşturur. 
Yöremizde bulunan Andrea Dorya Koyu Barbaros Hayrettin Paşa’nın Preveze’de perişan ettiği Haçlı donanmasının ünlü kaptanı Andrea Dorya bir savaş sırasında gemilerini Finike sahillerinde güzel bir koyda gizlemiştir.İşte bugünkü Andrea Dorya koyu adını bu olaydan almıştır. 
İlçemizde ülkemizin en iyi portakalı yetişmektedir.Her mevsim taze sıkılmış portakal suyu içmek mümkündür.

Baykal Pansiyon-2019